เปิดเมื่อ26/03/2012
อัพเดท29/11/2012
ผู้เข้าชม138841
แสดงหน้า275640
จำนวนสินค้า2

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

พิมพ์หมายเลข EMS 13 หลัก โดยไม่ต้อง
เว้นวรรคแล้วกดปุ่ม Search

รายละเอียดเพิ่มเติม
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” (ไฟล์คอมพิวเตอร์) แจกฟรี
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” (ไฟล์คอมพิวเตอร์) แจกฟรี
อ้างอิง อ่าน 3378 ครั้ง / ตอบ 14 ครั้ง

bombkub

                             ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการจัดทำ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” (ไฟล์คอมพิวเตอร์) ประกอบการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ข้อมูลระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ข้อมูลหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และข้อมูลแบบร่างหนังสือและสัญญาทางกฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการศึกษาหาความรู้และปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือนำไปศึกษาเตรียมการสอบเลื่อนระดับ หรือเตรียมการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น  

                                อนึ่ง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ ไม่ประสงค์ในการค้า และผู้จัดทำไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่อย่างใด โดยมีเงื่อนไขเพียงประการเดียวว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไปแสวงหาผลกำไรใดทั้งสิ้น  และขอให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ต่อไปยังผู้อื่นๆ  โดยให้คำนึ่งถึงประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ  หากมีคุณค่าและประโยชน์ในทางวิชาการ ขอให้คุณค่านี้เป็นกตเวทิตาแก่บิดา มารดา ครู อาจารย์ ของผู้จัดทำ หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ทุกประการ หากต้องการติชม หรือให้คำแนะนำประการใด  โปรดส่งมาได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนนารถมนตเสวี 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หรือโทร 0869995749

                                                                                                        จิรภาส  ศรีสุข

โหลด ไฟล์ ทั้ง5 แล้วแตก rar ใช้งานได้เลยครับ

1.  http://www.mediafire.com/?vk4xuq6sq4xumv4

2.  http://www.mediafire.com/?kky59ytu95kakxr

3.  http://www.mediafire.com/?viitco16c7ltv6z

4.  http://www.mediafire.com/?4j9yd5y9pxy9r58

5.  http://www.mediafire.com/?my703o85p1aq1ev
 
bombkub hutsri@hotmail.com [171.100.82.xxx] เมื่อ 21/09/2012 22:12
11
อ้างอิง

Sue
  warehouses | businesses for sale | warehouse space | commercial real estate brokers | commercial business for sale | Hotels For Sale | Hotels For Sale In Florida | Warehousing
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 7/04/2019 21:58
12
อ้างอิง

Sue
 
 • New York Commercial Real Estate
 • |
 • Office Space New York
 • |
 • Boston Office Space
 • |
 • Commercial Property Sale
 • |
 • Commercial Property
 • |
 • Office Space Lease
 • |
 • Warehouse For Sale Doral FL
 • |
 • Commercial Real Estate Company
 • |
 • Buy Warehouses
 • |
 • Michigan Commercial Real Estate
 • |
 • Real Estate Commercial
 • |
 • Class A Office Space
 • |
 • Warehousing Logistics
 • |
 • Buildings For Lease
 • |
 • ? Office Space
 • |
 • Denver Commercial Real Estate
 • |
 • California Warehouses
 • |
 • Commercial Buildings
 • |
 • Office Space Rental
 • |
 • Commercial Realty
 • |
 • Industrial Warehousing
 • |
 • Commercial Real Estate Raleigh
 • |
 • NH Commercial Real Estate
 • |
 • Connecticut Commercial Real Estate
 • |
 • Long Island Commercial Real Estate
 • |
 • Warehouse Space
 • |
 • ? Warehouse For Rent
 • |
 • Commercial Real Estate Miami
 • |
 • Austin office space
 • |
 • Commercial Real Estate Charlotte
 • |
 • ? Motel For Sale
 • |
 • Business Real Estate
 • |
 • Office Space Los Angeles
 • |
 • Commercial Real Estate Kansas City
 • |
 • Commercial Real Estate Brokerage
 • |
 • Orlando Office Space
 • |
 • Warehouses For Sale
 • |
 • Office Space Portland
 • |
 • Texas Commercial Real Estate
 • |
 • Business Realestate
 • |
 • Commercial Space For Lease
 • |
 • Commercial Real Estate San Antonio
 • |
 • Distribution Warehouse
 • |
 • Atlanta Office Space
 • |
 • Rent Warehouse
 • |
 • Office Building For Sale
 • |
 • Warehouses
 • |
 • Real Estate Commercial
 • |
 • Austin Commercial Real Estate
 • |
 • Utah Commercial Real Estate
 • |
 • Business Relocation
 • ||
 • ? Commercial Real Estate For Sale, Rent And Lease
 • |
 • Storage Warehousing
 • |
 • Commercial Real Estate St Louis
 • |
 • Commercial Mortgage
 • |
 • ? Office Space For Rent Miami
 • |
 • Miami Commercial Real Estate
 • |
 • NJ Commercial Real Estate
 • |
 • Indiana Commercial Real Estate
 • |
 • Industrial Property
 • |
 • ? Rent Office Space
 • |
 • Las Vegas Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Real Estate Broker
 • |
 • ? Miami Commercial Real Estate Broker
 • |
 • Warehousing
 • |
 • ? Warehouse For Sale Miami
 • |
 • DC Office Space
 • |
 • Office Space
 • |
 • Offices For Lease
 • |
 • Office Space London
 • |
 • New Jersey Commercial Real Estate
 • |
 • Florida Commercial Real Estate
 • |
 • DC Commercial Real Estate
 • |
 • NY Office Space
 • |
 • Manhattan Office Space
 • |
 • Warehousing And Storage
 • |
 • Seattle Commercial Real estate
 • |
 • Commercial Real Estate Portland
 • |
 • ? Orlando Commercial Real Estate
 • |
 • ? Hotel Broker
 • |
 • ? Doral Florida commercial real estate
 • |
 • ? Office For Lease
 • |
 • Commercial Property Loan
 • |
 • Illinois Commercial Real Estate
 • |
 • Maine Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Office Space
 • |
 • Warehouses Miami
 • |
 • Commercial Property Mortgage
 • |
 • Los Angeles Office Space
 • |
 • ? Office Space For Rent
 • |
 • ? Warehousing
 • |
 • Commercial Real Estate Brokers Network
 • |
 • Commercial Real Estate Loan
 • |
 • Commercial Space
 • |
 • Commercial Building For Sale
 • |
 • Commercial Mortgage Brokers
 • |
 • California Commercial Real Estate
 • |
 • Orlando Commercial Real Estate
 • |
 • Office Space Atlanta
 • |
 • Maryland Commercial Real Estate
 • |
 • Nashville Commercial Real Estate
 • |
 • Cold Storage Warehouses
 • |
 • Office Space Las Vegas
 • |
 • ? Miami Commercial Real Estate
 • |
 • Rent Commercial Real Estate
 • |
 • Hotel Brokers
 • |
 • Commercial Real Estate Dallas
 • |
 • Commercial properties For Sale
 • |
 • Commercial Real Estate Agents
 • |
 • Office Space Miami
 • |
 • ? Commercial Real Estate Listing
 • |
 • Office Space San Diego
 • |
 • Office Space Houston
 • |
 • Business Properties
 • |
 • Buy Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Real Estate San Francisco
 • |
 • Business Premises
 • |
 • Rent Office Space
 • |
 • Denver Office Space
 • |
 • Hotels For Sale
 • |
 • Services
 • |
 • Phoenix Commercial Real Estate
 • |
 • ? Commercial Real Estate Companies
 • |
 • ? Miami Warehouse For Sale
 • |
 • Office Space New York City
 • |
 • WAREHOUSE FOR SALE
 • |
 • Houston Commercial Real Estate
 • |
 • Business Realty
 • |
 • ? Buildings For Sale
 • |
 • ? Office Building For Sale
 • |
 • Business Office Space
 • |
 • Office Space Seattle
 • |
 • Chicago Commercial Real Estate
 • |
 • Virginia Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Real Estate For Sale
 • |
 • ? Warehouse For Rent Miami
 • |
 • Commercial Real Estate Properties
 • |
 • Warehouses For Rent
 • |
 • Commercial Real Estate Agent
 • |
 • Industrial Real Estate
 • |
 • Office Buildings
 • |
 • ? Office Space For Sale
 • |
 • Storage Warehouses
 • |
 • Commercial Realtors
 • |
 • Atlanta Commercial Real Estate
 • |
 • Oregon Commercial Real Estate
 • |
 • Ohio Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Real Estate Companies
 • |
 • Office Space For Sale
 • |
 • NC Commercial Real Estate
 • |
 • Dallas Office Space
 • |
 • Commercial Property For Lease
 • |
 • Commercial Real Estate Los Angeles
 • |
 • Site Map
 • |
 • Florida Warehouses
 • |
 • ? Warehouse For Lease
 • |
 • Distribution Warehouses
 • |
 • ? Commercial Real Estate Florida
 • |
 • ? Commercial Real Estate Miami Florida
 • |
 • San Diego Commercial Real Estate
 • |
 • ? Commercial Real Estate Broker
 • |
 • Office Warehouse Space
 • |
 • ? Warehouses For Lease
 • |
 • Warehouses For Sale
 • |
 • NJ Office Space
 • |
 • Office Space Washington DC
 • |
 • CT Commercial Real Estate
 • |
 • Office Space For Rent
 • |
 • Warehouse Logistics
 • |
 • Commercial Real Estate Washington
 • |
 • Chicago Office Space
 • |
 • Commercial Real Estate Sale
 • |
 • ? Warehouses For Sale In Miami
 • |
 • ? Commercial Real Estate For Sale
 • |
 • Minnesota Commercial Real Estate
 • |
 • NY Commercial Real Estate
 • |
 • Refrigerated Warehousing
 • |
 • Colorado Commercial Real Estate
 • |
 • Office Space San Francisco
 • |
 • ? Office Building
 • |
 • Commercial Real Estate Property
 • |
 • Office Space NYC
 • |
 • NYC Commercial Real Estate
 • |
 • Warehouse For Lease
 • |
 • ? Warehousing Buildings
 • |
 • Commercial Property For Sale
 • |
 • Commercial Warehousing
 • |
 • North Carolina Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Properties
 • |
 • Commercial Land
 • |
 • Commercial Real Estate Loans
 • |
 • Refridgerated Warehouse
 • |
 • Commercial Property Listings
 • |
 • Office Space Rentals
 • |
 • Warehouses Atlanta
 • |
 • ? Commercial Property
 • |
 • Commercial Real Estate Brokers
 • |
 • Business Property
 • |
 • Office Space Available
 • |
 • Commercial Real Estate Financing
 • |
 • Massachusetts Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Real Estate Search
 • |
 • PA Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Real Estate
 • |
 • Warehousing Distribution
 • |
 • Lease Office Space
 • |
 • Warehouses Houston
 • |
 • Commercial Real Estate Finance
 • |
 • Space Office
 • |
 • Buildings For Sale
 • |
 • ? Commercial Property For Sale, Rent And Lease
 • |
 • Georgia commercial real estate
 • |
 • New York Warehouses
 • |
 • Leasing Office Space
 • |
 • New Jersey Warehouses
 • |
 • ? Warehouses For Sale
 • |
 • Boston Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Real Estate Listings
 • |
 • Commercial realestate
 • |
 • Corporate Office Space
 • |
 • ? Industrial Parks
 • |
 • Office Space For Lease
 • |
 • ? Warehouse Space
 •  
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 7/04/2019 22:00
  13
  อ้างอิง

  Sue
    Hotels For Sale In Florida | Malls For Sale | warehouse space for sale | Warehouse For Lease | commercial real estate companies | buildings for sale | commercial real estate Miami | miami commercial real estate market | Commercial Buildings For Rent | commercial office space for rent | warehouse for sale | lease commercial property | companies for sale | commercial properties for sale | office space in Miami | buying commercial property | Industrial Building For Sale | commercial office space | Lease Office Space | miami commercial real estate for sale | office building for rent | Manhattan office space | Offices To Lease | commercial real estate nyc | miami office space for rent | industrial property for sale | commercial rental listings | commercial property search | commercial property for sale chicago | commercial real estate mortgage brokers | office building properties for sale | commercial office space for lease | warehouse space for rent | industrial space for rent | Commercial Property Agents | commercial real estate company | industrial properties for sale | warehouse space | building for sale | Commercial Real Estate Loan Rates | commercial property loans | warehouses for lease | commercial property loan | Commercial Real Estate For Lease | Commercial Rental Property | hotel for sale | businesses for sale | commercial office buildings for sale | warehouses | Commercial Realty | office space for lease | warehouse rental rates | medical office space for lease | hotel motel for sale | office space Miami | Orlando Florida Office Space | commercial property finance | commercial real estate | company for sale | commercial property for sale london | commercial real estate lease miami | bonded warehouses | commercial real estate mortgage | Hotels For Sale | Find Commercial Property | warehouses for rent | Office Buildings | warehouses for lease commercial | commercial property for lease | warehouse for rent | office rental | office for rent | commercial mortgage broker | commercial real estate listings | office space for lease atlanta | commercial business for sale | commercial real estate broker | Commercial Property | miami warehouse for sale | Commercial Property Listing | office space rental | warehouse for sale atlanta | Commercial Property Values | warehouse lease rates | commercial property listings | warehouse | commercial real estate agents | warehouses for sale | commercial real estate listing | commercial property market | Commercial Properties | office buildings for sale | commercial building for sale | office building for lease | medical office space for rent | Miami office for lease | commercial real estate for sale | office space | industrial buildings for sale | luxury hotels for sale | office building | warehouses for sale Miami | Industrial Properties atebrokers.wordpress.com/tag/bank-owned-commercial-properties/" class="tag-cloud-link tag-link-70506800 tag-link-position-2" style="font-size: 8pt;" aria- label="bank owned commercial properties (7 items)">bank owned commercial properties | hotel brokers | commercial land for sale | warehouse for sale Miami | commercial properties for rent | office space for rent nyc | commercial properties for lease | warehouse Miami | national commercial real estate brokers | commercial property value | commercial realtors || business for sale | offices for rent | Office Warehouse Space For Lease | commercial shopping centers for sale | office building for sale | hotel broker | commercial real estate brokers | Mall For Sale | commercial real estate financing | Commercial Investment Properties | Miami commercial real estate | buildings for lease | commercial property mortgage rates | Commercial Property Development | Shopping Center For Sale | manhattan office space for rent | office space for sale | commercial property for rent | warehouse for rent Miami | Office For Sale | commercial property for sale in nj | rent office space | offices for sale | warehouse space to rent | Resorts For Sale | commercial property for sale | commercial property loan rates | Commercial Buildings For Sale | warehouses for sale in Miami | office space for rent | commercial realtor | Warehouse Space For Lease | warehouse buildings for sale | Warehousing
   
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 7/04/2019 22:02
  14
  อ้างอิง

  Sue
   
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 29/02/2020 02:44
  12
  ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  รูปประกอบความคิดเห็น :
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  สถานะ : รหัสผ่าน :
  อีเมล์ :
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
  รหัสความปลอดภัย :